Sleziník červený — Asplenium trichomanes L.

Aspleniaceae – sleziníkovité

Popis: Vytrvalá malá kapradina vysoká asi 10 až 20 cm. Oddenek vystoupavý, krátký, mohutný, hustě pokrytý tmavě hnědými plevinami. Listy v hustém trsu, většinou přezimující, vstřícné nebo střídavé, okrouhlé nebo okrouhle eliptické, 4 až 10 mm dlouhé a tmavě zelené. Řapík a vřeteno jsou v celé délce hnědé až červenohnědé, lesklé a zřetelně úzce křídlaté. Výtrusnicové kupky po 4 až 6 na jednom lístku, podlouhlé. Výtrusy světle hnědé.

Doba květu (zralost výtrusů): červenec až říjen

Hemikryptofyt: vytrvalé rostliny, pupeny ve vegetačním klidu těsně nad zemí, chráněny odumřelou hmotou a sněhem proti mrazu

Léčivka: ne

Ochrana: není ohrožen ani chráněn

Celkové rozšíření: na celém území ČR velmi hojně

Rozšíření na Karlovarsku: na skalách a sutích, např. Přírodní památka Homolka, PR Údolí Teplé

Biotop: skály a sutě na různých horninotvorných podkladech, štěrbiny zdí

Ohrožení: hojný, není ohrožen Záměny: v ČR záměna možná s těmito druhy:

sleziník nepravý (Asplenium adulterinum Milde), který má listové vřeteno do dvou třetin tmavě červené až hnědé, v horní části zelené

sleziník zelený (Asplenium viride), listová čepel po celé délce zelená

 

 

Další druhy z čeledi na tomto webu:

sleziník zelený - Asplenium viride

sleziník hadcový - Asplenium cuneifolium L. sleziník severní - Asplenium septentrionale L. sleziník routička - Asplenium ruta-muraria L. sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje