skalník celokrajný – Cotoneaster integerrimus

Rosaceae – růžovité

Popis: keř dosahující výšky až 2 m. Větve má přímé. Borka hladká, červenohnědá, později šedavá. Listy opadavé, s čepelí vejčitou až eliptickou, většinou osinkatou, k bázi zaokrouhlenou, na svrchní straně lysou, nelesklou, naspodu plstnatou. Květenství 1 - 5květé, převislé, řídce chlupaté. Čečule nálevkovitá, lysá, zelená, červeně naběhlá. Plodem je kulovitá malvice.

Doba květu: duben až červen.

Ochrana: v červeném seznamu zařazen do kategorie C4 - druh vyžadující další pozornost (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001).

Celkové rozšíření: po celém území roztroušeně.

Rozšíření na Karlovarsku: vzácně.

Biotop: šípákové doubravy a jejich plášťová společenstva, křoviny teplých oblastí, slunné skalní svahy, na živinami bohatších, vápnitých a silikátových, skřetovitých až kamenitých půdách.

 

Použitá literatura:Květena České republiky 3, Slavomil Hejný, Bohumil Slavík, Academia 2003

 

 

Další druhy z této čeledi:

jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia

Jeřáb prostřední - Sorbus intermedia L.

zábělník bahenní (mochna bahenní)- Comarum palustre

Jeřáb břek - Sorbus torminalis L.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje