Pozvání na výšlap a otevření Cesty za pověstí

Sliby se mají plnit (nejen o vánocích) ... a tak 13. 9. 2009 slavnostně otevřeme turistický okruh kolem Vladaře. Vznikl v rámci projektu Cesta za pověstí, který vymysleli členové občanského sdružení Cesta z města.

V 11 hodin u Záhořické zastávky odhalí informační ceduli její autor - pan Dalibor Nesnídal. Poté se mohou účastníci buď rovnou vydat na cestu anebo absolvovat krátkou instruktáž o novém sportu - chůze s hůlkami (nordic walking).

Na trase vás čeká pár překvapení dobrých pro duši i pro žaludek a hlavně, doufám, nádherné výhledy do okolí. Srdečně zvu každého, kdo občas rád vyrazí ven a dokáže se kochat naší přírodou. Magický Vladař určitě nikoho nezklame a my jsme se snažili trasu vybrat tak, abychom si ho užili za všech stran kolem dokola.

Okruh začíná u křížku u Záhořické zastávky. Je možné sem dojet vlakem ze Žlutic (odjezd 10:30). Vede po červené turistické značce kolem Záhořic až na vrchol Vladaře. Tady opouští turis¬tickou značku a pokračuje po „koňské stezce". Stáčí se po cestě kolem Vladaře až na silnici mezi Vladořicemi a Bohuslaví. Kolem studánky vede přes Vladořice a přes louky udržované Pozemkovým spolkem až k zatáčce u Kolešova. Tady můžeme zvolit kratší variantu okruhu a vrátit se zpět po svážnici k Záhořické zastávce anebo si cestu prodloužit a pokračovat přes Kolešov do Kobylé. Zde láká k návštěvě Babiččin dvoreček (farma s domácími zvířaty) a dál trasa pokračuje přes pastviny k lesu. Odtud se prudkým klesáním dostaneme na silnici, přímo k odbočce ke střelnici a na Hradský Dvůr. A opět jsou možné dvě varianty. Buď se vrátit po silnici na Záhořickou zastávku (vlak do Žlutic odjíždí ve 14:00) anebo si výlet prodloužit po svých až do Žlutic a to přes Hradský Dvůr a Nevděk.Délku krátkého okruhu odhadujeme na 7 km, delšího 10 km a přes Nevděk to je ještě nejméně o 3 km dál. Takže nezapomeňte na dobré boty, vodu k pití a na hůlky a těším se na neděli 13. 9. na společný výšlap.

Za město Žlutice a řadu sponzorů a dobrovolníků vás zve MUDr. Hana Hnyková

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje