Budování a otevření naučné stezky Vladař

Cílem projektu bylo postupné rozšíření započaté naučné stezky Vladař vedoucí z osady Vladořice do osady Záhořice

V roce 2008 byla započata výstavba naučné stezky instalací 2 ks informačních panelů pojednávajících o VKP Louky pod Vladařem a Pozemkovém spolku Vladař, který formou nájemního vztahu pečuje o toto významné naleziště Orchis morio v Karlovarském kraji. Tyto infopanely byly pořízeny za podpory Ministerstva životního prostředí prostřednictvím programu „Místo pro přírodu". Cílem projektu v roce 2009 byla instalace dalších 7 ks dřevěných infopanelů s polaminovanou PVC deskou na téma přírodní rezervace Vladař, o soustavě NATURA 2000, o orcheologických nálezech, o husitství a dalších zajímavostech v okolí. Grafické zpracování odpovídá již vytvořeným infopanelům.

Infopanely byly v průběhu měsíce září instalovány u příjezdové komunikace vedoucí do osady Záhořice a dále na vrcholu Vladaře. Samotný vrch vladaře je poměrně navštěvované místo a to především z důvodu historického významu tohoto místa, ale též omezeným výhledem do okolí. V současné době existuje na vrcholu pouze jedna informační tabule, která se však věnuje pouze archeologickými výzkumy. Aktuálně objevená data zde však již chybí.

Téma a umístění infopanelů :

1) Vladařské louky2) Pozemkový spolek3) Naučná stezka Vladař4) PR Vladař5) Natura 2000 - lokalita Vladař6) Tajemství minulosti Vladaře7) Archeologické objevy na Vladaři8) Husitsví9) Zajímavá místa v okolí

Slavnostní otevření Naučné stezky Vladař proběhlo v sobotu 17. října 2009 v osadě Vladořice o účasti cca 25 návštěvníků. Malý počet návštěvníků byl způsoben špatným počasím a nízkou teplotou vzduchu. Po pochůzce stezkou čekalo na návštěvníky malé občerstvení.

Celkové náklady akce dosáhly částky 130.000,-

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje