Přílezy — kostel sv. Bartoloměje

Ves ulicovitého typu, v pramenech uváděná od r. 1354. Na hřbitově uprostřed obce stojí kostel sv. Bartoloměje, původně pozdně románský z 2. čtvrti 13. století.

Kostel cisterciáckého typu se zachovanou dispozicí, obvodovým zdivem a sakristií. Kostel barokně přestavěn v 18. století. Jednolodní, obdélníkovitý, s obdélníkovitým presbytářem s taktéž obdélníkovou sakristií po severní straně. Vnějšek je nečleněný, v závěrové stěně presbytáře, úzké, mírně hrotité románské okno v oboustranné špaletě. V lodi jsou vysoká, polokruhovitě zakončená okna. Portál kostela v západní fasádě kostela polokruhovitý, zakončený na valbové střeše hranolovitou zvonicí s cibulovitou střechou. Tato zvonice již dnes neexistuje, pravděpodobně byla stržena při opravách střechy v sedmdesátých letech 20. století.

Presbytář plochostropý, stěny jsou členěny lizénami. Nad sakristií barokní oratoř.

Podle autora knihy Umělecké památky Čech patřil do zařízení kostela hlavní oltář z 2. poloviny 18. století, portálový, sloupový s bádenským a saským znakem na vyřezávaných křídlech s obrazem sv. Bartoloměje a kopií obrazu Panny Marie Pomocné v nástavci. V lodi velká žulová nádoba (křtitelnice) datovaná do roku 1800. Dále byl v interiéru kostela obraz sv. Jana Nepomuckého a sv. Anny vyučující Pannu Marii z 2. poloviny 19. století. V sakristii byl dřevěný krucifix z 18. století s N. Trojicí ve vrcholu a několik lidových sošek z 19. století.

Před kostelem se nachází boží muka signovaná do roku 1828 se sloupem na podstavci, kovaný kříž, který tu původně stál byl nahrazen r. 1903 křížem litým.

Dnes je kostel ve velmi špatném stavu, naštěstí střecha ze 70. let 20. století je stále funkční a do kostela tak zatím výrazně nezatéká. Vstupní dveře byly několikrát vylomeny a v současné době jsou pouze opřeny v hlavním vchodě.

 

Historický snímek kostela ještě s hranolovou střížkou

 

 

 

 

Zajímavé místa v okolí:

 

Přílezy – krucifix

Přílezy – boží muka u kostela sv. Bartoloměje

Přílezy – boží muka u silnice na Útvinu

Přílezy – Lípy u kostela

Přílezy – letiště

Přílezy – radiolokátor FuMG—404 Jagdschloss

Přílezy – první patka pro radiolokátor FuSE-65 Würzburg-Riese

Přílezy – druhá patka pro radiolokátor FuSE-65 Würzburg-Riese

Přílezy – pěchotní úkryt typu ÚŽ-6

Útvina – kostel sv. Víta

Útvina – rozhledna Třasák

Útvina – židovský hřbitov

 

 

 

 

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje