Borovice lesní — sosna — Pinus sylvestris L.

Pinaceae – borovicovité

Lidový název: sosna, chvoj, borka, bor

Popis: nejznámější a nejrozšířenější borovice v Čechách. Jedná se o velmi vitální a rychle rostoucí strom dosahující výšky kolem 15 až 20 m, na vhodných stanovištích 40 m. V horských oblastech limituje výšku sosny intenzivní okus zvěří. Dvoujehličnatá borovice s největší ekologickou amplitudou shazující jehlice ve třetím až čtvrtém roce. Jehlice vyrůstají ve svazečku na malých zkrácených výhonech (brachyblastech). Kořenový systém mohutný se zachovalým kulovým kořenem jdoucím do hloubky až 5 m. Kořenový systém tak dobře kotví strom v zemi a zabraňuje tvorbě vývratů. Borka v mládí červenohnědá, hladká, ve stáří puká a stává se velmi vrásčitou. Šišky se objevují ve 20 až 30 letech. Dozrálé šišky se hygroskopicky otevírají, některé tzv. serotinní mohou zůstat neotevřeny po mnoho let. Semena světle hnědá s nápadným křidélkem umožňujícím rozšíření větrem na středně velké vzdálenosti. Autochtonní (původní) výskyt borovice lesní je nejčastěji na skalnatých a balvanitých stanovištích, na píscích a písečných přesypech. Dnes je však borovice pěstována po celém území České republiky na ploše cca 4x větší než je skutečné ekologické optimum této dřeviny. Borovice lesní je značně světlomilná dřevina vytvářející při dostatku prostoru a osvětlení statné, nízko zavětřené koruny. Na silně písčitých a kaolinových půdách v okolí Manětína a Nečtin tvoří borovice zakrslé, neproduktivní a pokřivené jedince v zapojeném a náchylném porostu.

Doba květu: květen až červen.

Léčivka: ne.

Ochrana: velmi hojná, často vysazovaný druh dřeviny nenáročný na prostředí.

Celkové rozšíření: hojný druh.

Rozšíření na Karlovarsku: na celém území Karlovarska.

Biotop: Na hlubokých a lehkých hlinitopísčitých půdách, na extrémních skalnatých a balvanitých stanovištích.

Klasifikace biotopu: L8.1 - Boreokontinentální bory L10.2 - Rašelinné brusnicové bory L10.4 - Blatkové bory (Kladské rašeliny)

Použití: borovice jsou sadovnicky velmi cenné dřeviny. Zejména s listnatými stromy tvoří hlavně v zámeckých parcích překrásné kompozice. Dřevo se používá pro vodní stavby, na výrobu železničních pražců, pro stavební účely, obklady, nábytek. Velice oblíbené jsou namodralé struktury dřeva tvořené dřevokaznými houbami. Záměny: v ČR se vyskytuje velmi podobný introdukovaný asijský druh - borovice černá (Pinus nigra) jenž je nápadná černým zbarvením kmene.

 

 

 

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje