jetel plazivý — Trifolium repens

Fabaceae - bobovité

Popis: vytrvalé lysé nebo téměř lysé byliny s kulovitým kořenem a větveným oddenkem. Lodyhy poléhavé až plazivé, na uzlinách kořenující, jen na konci vystoupavé, 10 až 30 cm vysoké. Listy velmi dlouze řapíkaté, zdánlivě jen přízemní. Lístky obvejčité až široce eliptické, všechny na rubu poněkud lesklé. Žilky málo vyniklé, větvené. Palisty dlouhé, šídlovitě špičaté. Hlávky kulovité, jednotlivé, obvykle 80květé, asi 20 mm v průměru. Koruny bílé nebo světle krémovité, vzácněji růžové, po odkvětu hnědé. Lusky podlouhlé, zúžené v dlouhý zobánek, nepukavé. Semena nesouměrně srdcovitá až kulovitá, žlutá až hnědá. Doba květu: květen až říjen.

Celkové rozšíření: na většině území ČR.

Ochrana: není ohrožen ani chráněn.

Rozšíření na Karlovarsku: hojně.

Biotop: louky, pastviny, trávníky, okraje komunikací, sešlapované i jinak ruderalizované nezastíněné plochy s rozvolněným rostlinným pokryvem.

Význam: pěstován jako pícnina, převážně ve směskách s travami a jinými druhy jetelů. Rozkvetlá květenství jsou sbírána a využívána v lidovém léčitelství jako droga. Medonosná rostlina.

Variabilita: proměnlivý ve vzrůstu a v přítomnosti nebo absenci skvrn na listech.

 

 

 

Použitá literatura:

Květena České republiky 4, Bohumil Slavík, ACADEMIA, Praha 1995

 

 

 

 

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje