Kostel Kozlov v současnosti

Na poloviční cestě mezi městy Bochovem a Toužimí leží vesnice Kozlov, která bývala přirozeným centrem celého zdejšího regionu.

Význam vesnice v letech po druhé světové válce postupně klesal, což se negativně projevilo i na jejím vnějším vzhledu. Někdejší dominanta vesnice - zámek - zmizel již v průběhu války a dnes po něm v terénu nejsou žádné stopy. Další významnou stavbou ve vsi je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Je to nejstarší zachovalá stavba nejen v této vesnici, ale i v celém širokém okolí. Připomíná se poprvé v roce 1365 a z dobové zmínky lze usuzovat, že se již jednalo o plně dostavěný a funkční sakrální objekt.

Z hlediska umělecko-historického jde o unikátní doklad jednolodní stavby, jejíž pětiboce zakončený presbytář je ryze gotický, nepoznamenaný pozdějšími úpravami a přestavbami. Rovněž původní vchod do hlavní lodi s hrotitým profilovaným portálem je učebnicovým příkladem gotického slohu. Okna kostela jsou v presbytáři a jižní stěně hrotitá, ostatní obdélníková. Presbytář kostela je sklenut jedním polem křížové a pětidílnou žebrovou klenbou s jehlancovými konzolami. Triumfální oblouk je hrotitý, strop v lodi je plochý. V roce 1708 byla ke kostelu přistavěna barokní hranolová , v prvním patře osmihranná, věž při jižní straně lodi a křestní kaple při severní straně lodi.

Vznikla tak harmonická syntéza dvou stavebních slohů, které se vzájemně vhodně doplňují a umocňují estetický dojem z celé stavby, podtržený navíc chráněnou lípou jižně od kostela. Dnes je však existence této cenné stavební památky bohužel ohrožena v celé své podstatě. Dlouhodobě zanedbaná údržba a nekvalitně provedené opravy v nedávné minulosti se na stavu kostela velmi negativně podepsaly. Špatný stav střešní krytiny nechrání stavbu před povětrnostními vlivy, strop v hlavní lodi se postupně propadá. Interiér, kdysi honosný, je zdevastován a z větší části rozkraden. Zbývá torzo hlavního oltáře, část mobiliáře a velmi netradičně řešená dvoupodlažní kruchta.

Každý rok lze pozorovat výrazně se zhoršující stav stavby. Nejbližší okolí kostela nevypadá o nic utěšeněji. Bývalá hřbitovní zeď obklopující kostel se rozpadá a postupně prorůstá náletovými keři a stromy. Schodiště je v průběhu vegetačního období téměř neprůchodné, což však nezabraňuje nejrůznějším nenechavcům v další devastaci objektu. Kostel je dnes odsvěcen a jeho majitelem je obec Bochov, pro kterou je v současné ekonomické situaci celého regionu investice do rekonstrukce této památky příliš velkým soustem, které je objektivně nad jejich síly. Ve snaze pomoci při záchraně této části národního dědictví, došlo z rozhodnutí některých obyvatel Kozlova k iniciativě, která vyúsťuje ve vznik občanského sdružení „ Kostel Kozlov".

Členové přípravného výboru sdružení doufají, že společně s osobami odpovědnými za majetek obce vyhrají svůj závod s časem a že kozlovský kostel bude dominantou mnoha dalším generacím zde žijících občanů.

Více informací o kostele, akcích a Občanského sdružení Kostel Kozlov naleznete zde

  

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje