Kobylé — kostel Nanebevzetí Panny Marie

Ves ulicového typu, v pramenech připomínaná od r. 1253, při severním okraji na návrší stojí kostel, obehnaný hřbitovní zdí s třemi branami v rozích.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je původně barokní, postavený na místě staršího kostela sv. Kříže, připomínaného od roku 1367, přestavěný po požáru r. 1883. Jednolodní, s neobsazeným pravoúhlým presbytářem a hranolovou dvoupatrovou věží před západním průčelím.

Okna kasulová, v západní fasádě s enachází dva portály (jedne slepý), věž s pásovými římsami, polokruhovitě zakončenými okny a cibulovou bání.

Presbytář sklenut křížovou klenbou, triumfální oblouk polokruhový, loď plochostropá. V kostele se nacházel oltář se sochami Kalvárie, boční oltáře, kazatelna, křtitelnice a varhany z roku 1883. V dnešní době je oltář poničen, varhany odvezeny. V sakristii stával stříbrný zlacený relikviář z 2. poloviny 18. století.

V dnešní době je kostel opuštěný, bez pravidelných bohoslužeb. Postupně kostel chátrá v interietu minimum výzdoby.

 

Zdroj: Umělecké památky Čech, Academia, 1978

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje