Verušice — kostel sv. Mikuláše

Ves v pramenecvh uváděná od roku 1400. Náves je okrouhlá, severovýchodně od obce se nachází hřbitov s kostelem.

Kostel sv. Mikuláše je raně gotický, barokně přestavován v roce 1765. Kostel je jednolodní, obdélný, s pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží před průčelím. Původní vysoká, mírně hrotitá okna při úpravě zazděna a prolomena okna obdélná, zakončená polokruhově. Valbová šindelová střecha s dřevěnou římsou, věž s cibulovou bání a lucernou.

Presbytář sklenut křížovou klenbou bez žeber. Triumfální oblouk je hrotitý, zkosený. Loď kostela je plochostropá s dřevěnou kruchtou.

Zařízení se do dnešního dne nedochovalo nebo bylo převezeno do jiného kostela v okolí. Původně se v kostele nacházel oltář z 2. poloviny 18. století, rámový s obrazem sv. Mikuláše a sochami sv. Floriána a Vavřince. V kostele byl též obraz Madony z 2. pol. 18. století.

V dnešní době je kostel zdevastován a uzavřen. V okolí kostela je hojně navštěvovaný hřbitov.

 

Zdroj: Umělecké památky Čech, Academia, Praha 1982

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje