kuklík městský — Geum urbanum

Rosaceae - růžovité

Popis: oddenek válcovitý, až 2 cm tlustý. Lodyha přímá, na bázi někde obloukovitě vystoupavá, vystoupavá, v horní polovině chudě větvená, krátce měkce pýřitá. Přízemní listy krátce řapíkaté, přetrhovaně lyrovitě zpeřené. Květenství 10květé, rozkladité. Květy ploše rozevřené, vždy přímé, lístky kalíšku čárkovitě kopinaté. Plodem jsou řídce a dlouze chlupaté.

Doba květu: květen až červenec.

Ochrana: hojný druh, nevyžadující žádnou ochranu.

Celkové rozšíření: v ČR na většině území.

Rozšíření na Karlovarsku: hojně.

Biotop: křoviny, lemy a pláště listnatých lesů, dubohabřiny, lužní lesy, okraje lesních cest, parky, starší zarostlé zahrady, hřbitovy, travnaté lemy zahradních plotů, pohostinná až stinná rumiště. Na čerstvě vlhkých až vysýchavých, živinami a většinou i humusem bohatých, často antropogenních půdách různého mechanického složení.

 

Použitá literatura: Květena České republiky 4, Bohumil Slavík, Academia 1995

 

 

 

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje