Karlovy Vary — Vila Chopin (1895)

24.8.1893 prodávalo město tři nově vytyčené parcely u Malého Versailles, a sice parcelu č. II. stavebnímu inženýrovi Müllerovi za 32.010 zlatých, parcelu č. IV. městskému radovi Ludwigu Schäfflerovi za 38.000 zlatých a parcelu č. V. Leopoldu Rosenfeldovi za 33.600 zlatých, k výstavbě vil.

Roku 1894 se podle písemného dokladu zúčastnili architekti Fellner a Helmer jednání o výstavbě Villy Schäffler (dnes pojmenovaná jako "vila Chopin"). Roku 1895 je sepsán topografický popis a vila je předána k užívání Ludwigu Schäfflerovi. Není bez zajímavosti, že v době stavby vily byl L. Schäffler starostou města Karlovy Vary.

Vila je postavena na obdélníkovém půdorysu obohaceném mnoha rizality, nikami a terasou vstupního schodiště do zahrady. Stejně členitá je hmota celé vily s množstvím štítů menších či větších a vikýřů vyčnívajících ze sedlových střech. Střeše dominuje věž ukončená špičatou střechou. Průčelí jsou velice bohatě členěna arkýři, lodžiemi za arkádami, balkony, terasami ukončenými dřevěným i kovovým zábradlím i cimbuřím. Vodorovně je vila po celém obvodu členěna pásováním shodným s výškou zábradlí. Štíty, arkýře a část posledního pátraje hrázděná. Na nároží je nasazen arkýř ukončený osmibokou přilbovou střechou. Nejdominantnější je však jižní průčelí, otevřené na třídu Petra Velikého, kde je do hmoty objektu vetknuta velká okrouhlá věž s osmibokým nástavcem, zastřešená osmibokou jehlancovou střechou. V prvním patře je balkónek s kovovou mříží. Ve středním rizalitu v boční stranbě je umístěna v nice soška sv. Floriána. Štít riizalitu nese nápis "Anno domini 1895". 

Ve svém vnějším projevu se vila Chopin řadí mezi honosné vily, postavené na sklonku 19. století v nové městské čtvrti Westend, tj. v prostoru dnešních ulic Krále Jiřího a Petra Velikého. Je to čtvrť, na jejichž stavbách se projevuje inspirace tvůrců ve středověké německé architektuře, jako jsou nárožní věže se špičatými střechami, cimbuří a v neposlední řadě i hrázděné zdivo.

 

Použitá literatura:

Fellner a Helmer v Karlových Varech, Ing. Anna Zídková, 1997

ZEMAN, Lubomír. Slavné vily Karlovarského kraje. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos, 2010, 263 s. Slavné vily. ISBN 978-80-87073-19-3.

ZEMAN, Lubomír. Karlovarský Westend. Karlovy Vary: Karlovarské muzeum v Karlových Varech, 1998.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje