prstnatec fuchsův — Dactylorhiza fuchsii

Orchidaceae - vstavačovité

Popis: vytrvalá, vzpřímená, zelená rostlina. Výška (10-)15-60(-80) cm. Hlízy jsou zploštělé, dělené ve 2-4 prstovité úkrojky s nečetnými silnými kořeny. Lodyha je přímá, plná, štíhlá, olistěnájenvdolní polovině, slabě rýhovaná, v horní části někdy hnědočerveně naběhlá. Listy zelené, skvrnité (se skvrnami oválnými až podlouhlými, delším rozměrem kolmými k ose listů) nebo beze skvrn, na spodní straně sivozelené, dolní listy podlouhle nebo široce oválné až opakvejčité, nejširší nad polovinou, tupé, horní listy jsou kopinaté, dlouze špičaté, listenům podobné. Květenství je vzpřímené, husté, zpočátku kuželovité, později válcovité, dlouhé až 14 cm. Listeny jsou úzce kopinaté, špičaté, zelené nebo hnědočerveně naběhlé, kratší než květy (výjimečně je nejspodnější listen delší). Semeník je válcovitý, zkroucený, lysý, dlouhý 6-10 mm. Květy jsou menší až středně velké, lysé, světle až sytěji růžové nebo světle fialové, na pysku s nachovou kresbou. Zevní okvětní lístky jsou podlouhle kopinaté, přítupé, prostřední je vztyčený, dlouhý 4-6 mm, postranní jsou odstávající, nazpět zahnuté, dlouhé 5,0-8,5 mm. Vnitřní okvětní lístky jsou vejčité nebo vejčitě kopinaté, tupé, k sobě skloněné do neúplné přílby. Pysk je ostruhatý, plochý, hluboce trojdílný se středním lalokem víceméně zašpičatělým, stejně širokým a delším než oba postranní ± kosodélníkové laloky. Ostruha má válcovitý tvar, je mírně dolů zakřivená, tenká (šířky 1,5-2,0 mm a délky 6-9 mm). Sloupek je vzpřímený, pouzdra brylek jsou červenofialová, brylky tmavě šedozelené. Plodem jsou podlouhle oválné zelené tobolky, obsahující drobná semena.

Doba květu: červen až červenec.

Počet chromozomů: 2n = 40.

Celkové rozšíření: areál druhu se rozprostírá v západní, střední, východní a severní Evropě, zasahuje na východ přes evropskou část Ruska po Sibiř a severní Mongolsko.

Ekologie a rozšíření v ČR: roste nejčastěji od podhůří do hor, vzácně i v pahorkatině. Typickými stanovišti jsou louky, pastviny, rašeliniště, lesy a lesní okraje nebo lesní světliny. Vyhledává vlhčí, bázemi bohaté, především vápnité půdy. V ČR roste roztroušeně zejména v horských oblastech (Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky, Beskydy, Bílé Karpaty i jinde).

Ohrožení: (VU, §) ohrožení pro druh představují především změny kvality, narušení nebo úplné destrukce biotopů, které mohou přicházet při nešetrném hospodaření v lesích (změna druhového složení dřevin na lokalitách apod.), intenzifikaci zemědělství (používání minerálních hnojiv, rozorávání pastvin), odvodňování, výstavbě rekreačních objektů, komunikací apod.

Ochrana: prstnatec fuchsův je chráněn v kategorii ohrožený druh (vyhláška č.395/1992 Sb.). Patří mezi druhy vyžadující další pozornost (C4). Chráněn je i mezinárodní úmluvou CITES.

Poznámka: variabilita druhu je poměrně vysoká, projevuje se například ve tvaru pysku, počtu květů, skvrnitosti nebo neskvrnitosti listů, délce spodních listenů apod.

 

 

 

Zdroj: Orchideje České republiky, David Průša, Computer Press, 2005

 

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje