prstnatec májový — Dactylorhiza majalis

Orchidaceae – vstavačovité

Popis: vytrvalá, vzpřímená, zelená rostlina. Výška 10-50(-70) cm. Hlízy jsou zploštělé, trojdílné až dlanitě laločnaté s četnými silnými a dlouhými kořeny. Lodyha je silná, světle zelená, ± dutá, při bázi šupinatá, výše pak olistěná, pod květenstvím rýhovaná. Listy v počtu 4-6 jsou podlouhle vejčité až kopinaté, nejširší přibližně v polovině délky, ploché nebo žlábkovité, nejméně u 70 % rostlin v populaci jsou skvrnité, dosahují délky 16 cm a šířky až 6 cm. Květenství je husté, válcovité, dlouhé 4-17 cm, nese až 50 květů, vřeteno květenství je často hnědonachově naběhlé. Listeny jsou zelené nebo hnědočerveně naběhlé, vejčitě kopinaté, dolní jsou delší, horní kratší nebo stejně dlouhé jako květy. Semeník je lysý, zkroucený, válcovitého tvaru, dosahuje délky až 1,3 cm. Květy jsou středně velké, nachové, vzácně světle růžové nebo bílé. Zevní okvětní lístky jsou vejčitě kopinaté, rozprostřené nebo vzpřímené. Vnitřní okvětní lístky jsou o něco menší a spolu s prostředním vnějším jsou skloněné do neúplné přílby. Pysk je s ostruhou, má temně nachovou kresbu, je trojlaločný, dlouhý asi 9 mm a přibližně stejně tak široký. Báze pysku je světlejší. Ostruha je válcovitá až kuželovitá, téměř rovná, směřuje šikmo dozadu dolů. Sloupek je vzpřímený, brylky nazelenalé. Plodem jsou válcovité zelené tobolky, které obsahují velké množství semen.

Doba květu: květen až červen.

Počet chromozomů: 2n = 80.

Celkové rozšíření: druh má rozsáhlý eurasijský areál. Je rozšířený od Britských ostrovů, Španělska a Francie na západě přes střední a severní Evropu, Itálii a Balkán do evropské části Ruska a udáván je i ze střední Sibiře.

Ekologie a rozšíření v ČR: roste od nížin do hor. Typickými stanovišti jsou louky, bažiny, slatiny, vlhčí pastviny nebo vřesoviště. Roste na půdách živinami bohatých, těžších, spíše nevápnitých. V ČR se vyskytuje roztroušeně po celém území, patří k nejhojnějším zástupcům čeledi.

Ohrožení a ochrana: (VU, §) ohrožení spočívá ve změnách kvality nebo v přímých destrukcích biotopů. Ty mohou přicházet v důsledku odvodňování, rekultivací, intenzifikace zemědělské výroby s používáním minerálních hnojiv nebo v důsledku probíhajících sukcesních procesů (zarůstání lokalit dřevinami nebo agresivními bylinami). Druh vymizel v minulosti z celé řady svých historických lokalit, a přestože se jedná o jednoho z nejhojněji se vyskytujících zástupců čeledi vstavačovitých, je po právu řazen mezi ohrožené druhy.

Ochrana: prstnatec májový je chráněn v kategorii ohrožený druh (vyhláška č.395/1992 Sb.). Patří mezi druhy ohrožené (C3). Chráněn je i mezinárodní úmluvou CITES.

Poznámka: druh jako řada dalších zástupců rodu má hybridogenní původ. Na jeho vzniku se v minulosti podílely pravděpodobně různou měrou druhy Dactylorhiza fuchsii, D. maculata, D. incarnata a možná i další. Je pravděpodobné, že k hybridizaci došlo simultánně na více místech areálu. Díky tomu se druh vyznačuje obrovskou variabilitou (výška rostlin, počet a tvar listů, počet a tvar květů apod.).

Zdroj: Orchideje České republiky, David Průša, Computer Press, 2005

 

 

Tento druh můžete mapovat pomocí naší nálezové databáze

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje