vstavač bledý — Orchis pallens

Orchidaceae - vstavačovité

Popis: vytrvalá, vzpřímená, zelená rostlina. Výška 15-35(-40) cm. Hlízy jsou velké, nedělené, vejčité až podlouhlé, kořeny jsou tenké, málo početné. Lodyha je přímá, světle zelená, tuhá, oblá, při bázi hnědavě šupinatá, v dolní polovině olistěná, výše pak bezlistá. Listy jsou masité, podlouhle obvejčité, nejširší jsou přibližně v polovině délky, směrem k bázi se zužují, mají jasně zelenou barvu, jsou dlouhé 6-12 cm a široké 1,5-4,0 cm, horní jsou menší, pochvovité. Květenství je řídké až středně husté, zpočátku vejčité, později válcovité, má délku 4-10 cm. Listeny jsou čárkovitě kopinaté, zašpičatělé, zelenavé, přibližně stejně dlouhé nebo o málo delší než semeníky. Semeník je lysý, úzce válcovitý, zkroucený, má délku 1,0-1,2 cm. Květy jsou středně velké, bledožluté. Zevní okvětní lístky jsou široce obvejčité, víceméně tupé, mají délku 7-9mm, postranní jsou odstávající, prostřední je poněkud skloněný. Vnitřní okvětní lístky jsou kratší (s délkou 5-7 mm) a jsou skloněné do neúplné přílby. Pysk s ostruhou je mírně vypouklý, mělce trojlaločný až téměř celokrajný s prostředním mělce vykrojeným nebo až dvojlaločným úkrojkem větším než oba postranní uťaté nebo zaokrouhlené laloky. Ostruha je válcovitá, tupá, mírně obloukovitě prohnuta, směřuje šikmo vzhůru nebo je rovnovážně odstála. Sloupek je tupý, brylky jsou bledožluté s bělavými stopečkami. Plodem jsou protáhle oválné, zelené tobolky, které obsahují velké množství semen.

Doba květu: duben až květen.

Počet chromozomů: 2n = 40, 42.

Celkové rozšíření: těžiště výskytu je střední a jihovýchodní Evropa. Na východ sahá rozšíření přes Krym a Malou Asii až do Zakavkazí.

Ekologie a rozšíření v ČR: roste od pahorkatiny do podhůří. Typickými stanovišti jsou světlé lesy, lesní okraje, křoviny, vzácněji louky a pastviny. Roste na čerstvých, bázemi bohatých, většinou vápnitých půdách.

V ČR roste roztroušeně až vzácně na Moravě (nejvíce v Bílých Karpatech, dále pak na Vsetínsku, v Chřibech, Hostýnských vrších, Javorníkách, ale i jinde). V Čechách je velmi vzácný, jsou známé pouze tři recentní lokality (po jedné v jižních, západních a východních Čechách). V roce 2008 byl Přemyslem Tájkem, Vladimírem Melicharem a Václavem Lupínkem nalezena nová lokalita na žluticku.

Ohrožení: (EN, §) ohrožení pro druh představují především změny charakteru nebo úplná destrukce přirozených biotopů. Na tom se nejvíce podílejí sukcesní procesy, kdy dochází k zarůstání lokalit dřevinami nebo agresivními bylinami. Druh ustupuje při dosažení většího stupně zastínění. Mezi další rizika patří dúsledkv nešetrného lesního hospodaření (změny druhového složení dřevin na lokalitách, holosečná těžba, budování svážnic apod.). Pravděpodobný je i negativní vliv imisí na houbovou složku mykorhizy, na které je druh závislý.

Ochrana: vstavač bledý je chráněn v kategorii silně ohrožený druh (vyhláška č.395/1992 Sb.). Chráněn je i mezinárodní úmluvou CITES.

Poznámka: vstavač bledý společně se vstavačem kukačkou patří k našim nejdříve kvetoucím orchidejím.

 

 

 

Zdroj: Orchideje České republiky, David Průša, Computer Press, 2005

 

 

Tento druh můžete mapovat pomocí naší nálezové databáze

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje