vstavač mužský — Orchis mascula

Orchidaceae - vstavačovité

Popis: vytrvalá, vzpřímená, zelená rostlina. Výška 20-60 cm. Hlízy jsou poměrně velké, kulovité až vejčité, nedělené, se silnými kořeny. Lodyha je přímá, slabě rýhovaná, zelená, někdy fialově naběhlá, při bázi šupinatá, olistěná v dolní polovině, v horní polovině bezlistá. Listy v počtu 4-8 jsou růžicovitě rozprostřené až polovzpřímené, podlouhle kopinaté, špičaté, mají délku 7-22 cm a šířku 1,5-3,2 cm, jsou jasně zelené, buď neskvrnité, případně s hrubými skvrnami po celé ploše, nebo hustě nachově tečkované jen při bázi. Květenství je husté, válcovité, mnohokvěté, dosahuje délky až 20 cm. Listeny jsou drobné, špičaté, nafialovělé, dolní přibližné stejně dlouhé jako semeníky. Semeník je válcovitý, zkroucený. Květy větší, nápadné, různě sytě růžové až nachové, vzácně bílé. Zevní okvětní lístky jsou oválné tupé nebo krátce zašpičatělé, postranní jsou zevně vytočené (při pohledu shora postavené šikmo nebo na hranu) s přední polovinou většinou převislou, dlouhé 7-16 mm, prostřední zevní polovzpřímený nebo skloněný spolu s vnitřními kratšími, vejčitymi okvětními lístky do neúplné přílby. Pysk s ostruhou je při bázi světlejší, nachově tečkovaný, trojlaločný s prostředním lalokem jen o málo delším než oba postranní ± celokrajné, oválné laloky, má délku 8-16mm a šířku 8-18 mm. Ostruha je dosti štíhlá, má délku 11-21 mm, směřuje šikmo dozadu vzhůru. Sloupek je krátký, tupý, brylky zelené. Plodem jsou oválné tobolky, které obsahují velké množství semen.

Doba květu: květen až červen.

Počet chromozomů: 2n = 42.

Celkové rozšíření: areál se rozprostírá od Kanárských ostrovů, severozápadní Afriky, západní části Středozemí přes západní Evropu na sever až k polárnímu kruhu. Východní hranice areálu probíhá Itálií a střední Evropou. Přesná hranice areálu není známa vzhledem k mnohdy nejistému rozlišení populací východoevropského poddruhu O. m. subsp. signifera a přechodových forem mezi oběma poddruhy.

Ekologie a rozšíření v ČR: roste od pahorkatiny do hor. Typickými stanovišti jsou chudé louky, světlé lesy a lesní okraje. Roste na čerstvých až mírně suchých, zásaditých (i nevápnitých) půdách. V čisté nominotypické varietě roste druh v ČR jen na jediné lokalitě v Krušných horách. Přechodové typy k O. m. subsp. signífera označované jako O. m. subsp. mascula var. fallax se vyskytují vzácně v severních Čechách (Krušné hory, Doupovské vrchy) a v jižních Čechách (Šumava a Pošumaví).

Ochrana: vstavač mužský je chráněn v kategorii silně ohrožený druh (vyhláška č.395/1992 Sb.). Chráněn je i mezinárodní úmluvou CITES.

Ohrožení: druh je ohrožen ve své existenci na území ČR zejména díky své extrémní vzácnosti. Vzhledem k tomu, že jediná populace nominotypické variety se nachází v bezprostřední blízkosti rekreačních objektů, je druh ohrožen : přímými negativními důsledky lidské činnosti.

Poznámka: populace čisté nominotypické variety byla na území ČR objevena teprve v nedávné době. Vstavač mužský pravý patří k našim nejvzácnějším orchidejím.

 

 

Zdroj: Orchideje České republiky, David Průša, Computer Press, 2005

 

 

Tento druh můžete mapovat pomocí naší nálezové databáze

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje