pětiprstka žežulník — Gymnadenia conopsea

Orchidaceae - vstavačovité

Popis: vytrvalá, vzpřímená, zelená rostlina. Výška 20-60(-100) cm. Hlízy jsou ploché, dvoudílné až prstnatě dělené, s krátkými silnými kořeny. Lodyha je vzpřímená, oblá (někdy slabě hranatá), štíhlá, světle zelená, při bázi s 1-2 šupinami. Plně vyvinuté listy jsou jen dolní (v počtu 3-7), jsou světle zelené, pochvovité, vzpřímeně odstálé, úzce kopinaté, přítupé, dosahují délky až 26 cm a šířky až 4 cm, horní listy jsou drobné, listenovité, kopinaté, špičaté. Druhý list zdola je alespoň 11krát delší než široký. Květenství je mnohokvěté, válcovité, dlouhé 5-29 cm, hustší nebo řidší. Listeny jsou vejčitě kopinaté, přibližně stejně dlouhé jako semeník, při okrajích většinou fialové. Semeník je válcovitý, silně zkroucený, lysý, zelený nebo až fialově naběhlý, má délku 8-10 mm. Květy jsou menší, světle fialově nachové, červené nebo vzácně i bíle. Zevní okvětní lístky jsou vejčitě podlouhlé, tupé, rozestálé, dlouhé asi 5 mm, vnitřní okvětní lístky jsou kratší a užší, skloněné k sobě. Pysk je s ostruhou, v obrysu má vejčitý až okrouhlý tvar, je trojlaločný, poněkud delší než ostatní okvětní lístky. Laloky pysku jsou většinou stejně dlouhé nebo je prostřední lalok o málo delší než oba postranní. Ostruha je tenká, obloukovitě prohnutá, 1,5 - 2krát delší než semeník. Sloupek je vzpřímený, brylky jsou nazelenalé. Plodem jsou válcovité zelené tobolky, které obsahují velké množství semen.

Doba květu: květen až červenec.

Počet chromozomů: 2n = 40, 80.

Celkové rozšíření: druh má rozsáhlý eurasijský areál. Je rozšířený v Evropě od Britských ostrovů a Skandinávie až do Středozemí (kde roste jen vzácně v horách), na východ přes Ural a temperátní část Asie až po jihovýchodní Čínu a Japonsko.

Ekologie a rozšíření v ČR: roste od pahorkatiny do hor. Typickými stanovišti jsou slatiny, louky a keřovité stráně, světlé lesy a lesní okraje. Roste na rudách bazických, neutrálních i kyselých, sušších i vlhčích. V ČR roste roztroušeně zejména v horských oblastech, chybí zvlášť v nížinách, poněkud častější je na Moravě.

Ohrožení: pětiprstka žežululník patřila v minulosti k poměrně hojným druhům. Vyhynula však na značné části svých lokalit i na řadě míst, kde dosud přežívá, se její populace staly početně slabšími. Ohrožení představují především změny biotopů nebo jejich destrukce,které mohou přicházet v důsledku změn obhospodařování lučních porostů (nekosení luk nebo naopak jejich příliš intenzivní využívání spojené s hnojením minerálními hnojivy, rozorání pastvin apod.).

Ochrana: pětiprstka je chráněna v kategorii ohrožený druh (vyhláška č. 395/1992 Sb.). Chráněn je i mezinárodní úmluvou CITES.

 

 

Zdroj: Orchideje České republiky, David Průša, Computer Press, 2005

 

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje