Chodov — kostel sv. Vavřince

Barokní kostel nacházející se u samého centa města Chodova cca 10 km západně ok Karlových Varů. Stavba kostela byla zadána tyrolskému staviteli W. Braunbockovi, postavený v letech 1725 až 1733 (stavebníkem držitelem Dolního Chodova F. J. Flam. von Planckenheimem)

Kostel byl dokončen až koncem 18. století, poslední úpravy vnějšku z roku 1837 (starý kostel, založen patrně v letech 1165 až 1185, vyhořel roku 1654 a znovu postaven byl roku 1658 a snesen r. 1733).

Jednolodní s čtvercovým presbytářem se zaoblenými nárožími, hranolovou věží nad západní, průčelím. Vnějšek kostela členěn přeloženými pilastry na vysokém trnoži, nesoucími vyloženou podstřešní římsu, vysoká obdélníková okna s půlkruhovými záklenky, ve střídání se zdobnými oválnými slepými okénky.

Hlavní průčelí kostela trojosé. Presbytář zaklenut kupolí s freskou Nanebevstoupení Páně a evangelisty na pendentivech (konstrukční prvek zprostředkující v architektonický přechod ze základny do klenby kopule), od E. Dollhopfa z roku 1733. V lodi tři pole placky na pásech sbíhajících na zdvojené pilastry s vyloženými římsami. Kruchta kostela s vypnutým středem a podkruchtím otevřeným třemi oblouky.

Zařízení: hlavní oltář portálový, barokizující, z roku 1835 od J. Fischera a M. Fuchse (od Fuchse kreslený návrh oltáře a poměrně hodnotný obraz), se dvěma staršími sochami přenesenými r. 1733 z oltáře ve starém kostele, dvěma bočními figurami andělů od Ch. Wollnera z Chebu, z doby kolem r. 1837, celek přepracován J. Wildtem z Lokte.

Dva protějškové sochařské oltáře P. Marie a Srdce Ježíšova, z doby kolem r. 1733 (tato část zařízení patrně dílem sochaře J. D. Schmidta z Lokte, od téhož patrně dvě barokní sochy na hlavním oltáři). Rozvilinový oltář se sochou P. Marie, ze začátku 18. století, oltář sv. Aloise s původním obrazem a sochařskými doplňky z roku 1793. Křížová cesta podle kartónů J. Führicha (od Führicha první zastavení, jeden obraz od V. Markovského z roku 1840, třetí zastavení od slavkovského malíře porcelánu J. Huttnera, deváté od malíře porcelánu z Lokte J. Wildta ml. z roku 1846). druhá Křížová cesta z doby kolem roku 1778. V interieru kostela se nachází náhrobník z roku 1573.

V okolí kostela se nachází fara, dnes přestavěna na infocentrum města, boží muka, socha sv. Šebestiána, mariánský sloup na náměstí a Českobratrský kostel.

 

 

Zdroj: Umělecké památky Čech, Svazek první, Poche a kol., Academia, 1977

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje