Nový bod

(zeměpisná šířka a délka)

(výčet URL, každý na nový řádek)